Звітність

Звітність за 2021 рік

Завантажити pdf

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за 2021 рік

Завантажити pdf

Звітність за 2020 рік

Завантажити pdf

Аудиторський висновок за 2020 рік

Завантажити pdf

Звітність за 2019 рік

Завантажити

Звітність за 2018 рік

Завантажити

Звітність за 2017 рік

Завантажити pdf

Звітність за 2016 рік

Завантажити pdf

Аудиторський висновок за 2016 рік

Завантажити pdf

Аудиторський висновок за 2015 рік

Завантажити pdf

Звітність за 2014 рік

Завантажити pdf

Аудиторський висновок за 2014 рік

Завантажити pdf

Звітність за 2013 рік

Завантажити pdf

Аудиторський висновок за 2013 рік

Завантажити pdf

Стратегія розвитку КС “Українська Провідна” до 2015 року

Завантажити pdf

STRATEGY OF DEVLOPMENT OF THE CREDIT UNION “UKRAINSKA PROVIDNA” for the period till 2015

Завантажити pdf

Звітність за 2011 рік

Завантажити pdf

CU Ukrainska Providna – website – financial reporting for 2011

Завантажити pdf

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Завантажити pdf

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Завантажити pdf

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Завантажити pdf

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Завантажити pdf

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

Завантажити pdf

Зв’язок з нами

Про нас

КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів

Головне відділення

Новоград-Волинський

Київ

Одеса