Інформація

Інформація клієнту на виконання вимог статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III

 

Інформація що надається клієнту до укладання договору.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» не здійснює відступлення право вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

 

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на виконання вимог ч.3 ст. 23 ЗУ «Про споживче кредитування)

 

  1. Порядок взаємодії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) (у форматі pdf) Вимоги щодо етичної поведінки
  2. Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник (у форматі pdf) Порядок повідомлення споживачем кредитодавця
  3. Умови за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю (у форматі pdf) Умови за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості
  4. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості: (у форматі pdf) Порядок Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Інформація розміщується на виконання Розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 05.10.2021  № 100.

 

  1. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

 

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

 

  1. Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

 

Кредитна спілка не використовує системи дистанційного обслуговування КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».

 

  1. Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них); Витяг із порядку обробки персональних даних у кредитній спілці «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» (у форматі pdf) витяг з Порядку обробки персональних даних.
  2. Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.

У разі розірвання споживачем договору про надання супровідних послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 ЗУ «Про споживче кредитування», кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

 

  1. Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту

Розгляд звернення (скарги) споживача щодо послуги споживчого кредиту здійснюється кредитною спілкою в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до Національного Банку України (НБУ). Онлайн-Форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601; Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

Розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 

  1. Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються КС споживачу.

– кредити на ведення особистих селянських господарств;

– кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

– споживчі кредити: на придбання автотранспорту;

– споживчі кредити: на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

– споживчі кредити: на інші потреби.

 

УМОВИ ПОСЛУГИ  (у форматі pdf) УМОВИ ПОСЛУГИ
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ (у форматі pdf) інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ (у форматі pdf) ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ: гіперпосилання на вебсторінку КС із договором.
ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ – Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»  гіперпосилання на вебсторінку КС із положенням

 

 

Зв’язок з нами

Про нас

КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів

Головне відділення

Новоград-Волинський

Київ

Одеса