Загальні збори (03 вересня 2020 року)

Загальні збори (03 вересня 2020 року)

Спостережна рада кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» (ідентифікаційний код – 24594270, 08001, Київська область, смт. Макарів, вул.Б.Хмельницького, буд. 9, офіс 24) оголошує про скликання чергових загальних зборів членів КС “УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА”, які відбудуться 03 вересня 2020 року за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, смт.Макарів, вул.Б.Хмельницького, буд. 9 офіс 24. Початок реєстрації о 09.30, початок чергових загальних зборів о 10.00.

Порядок денний чергових загальних зборів :

 1. Затвердження порядку денного.
 2. Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА».
 3. Заслуховування звіту незалежного аудитора, яким підтверджена фінансова звітність КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2019 рік.
 4. Затвердження фінансової звітності та результатів діяльності кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2019 рік.
 5. Про розподіл нерозподіленого доходу, що залишається в розпорядженні КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за підсумками 2019 року.
 6. Затвердження незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» за 2020 рік.
 7. Затвердження Положення про правління кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 8. Затвердження Положення про спостережну раду кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 9. Затвердження Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 10. Затвердження Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 11. Затвердження Статуту КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» в новій редакції.
 12. Ознайомлення з бюджетом КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» на 2020 рік.
 13. Різне.

 

Для участі у чергових загальних зборах члени кредитної спілки «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, у разі представлення за дорученням, – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, а також, відповідного доручення.

З повагою,

Спостережна рада КС «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА»

Зв’язок з нами

Про нас

КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів

Головне відділення

Новоград-Волинський

Київ

Одеса